Vedení společnosti Pilz

Pilz je rodinná firma působící v oboru automatizace. Výkonnými společníky jsou ve třetí generaci Susanne Kunschert a Thomas Pilz. Vedení firmy vychází z křesťanských zásad a představuje pevný základ pro důvěryhodnou spolupráci jak se zákazníky, tak i pracovníky.

Susanne Kunschert

Susanne Kunschert, výkonná společnice, Pilz GmbH & Co. KG

Dipl.-Kffr. Susanne Kunschert se narodila r. 1970 v Ostfildern. Vystudovala obor podniková ekonomika na univerzitě v Regensburgu. Pracovat začala u firmy Dürr v USA a Anglii, pak byla zaměstnána jako asistentka auditora u firmy Ernst & Young, Stuttgart-Weilimdorf. Od roku 2002 je výkonnou společnicí Pilz GmbH & Co. KG. Je odpovědná za personální oblast, finance/controlling, mezinárodní odbyt, management produktů, marketing a podporu zákazníků.

Susanne Kunschert je členkou dozorčí rady Institutu pro Technologii (KIT) v Karlsruhe a společnosti Südzucker AG. Dále je členkou řídicího výboru „Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg“, členkou poradního sboru pro hospodářství při Baden-Württemberg International (bw-i) a poradního sboru zemské vlády pro trvale udržitelný rozvoj. Kromě toho zastává funkci zástupce předsedy VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) Baden-Württemberg, je čestnou členkou Společnosti na podporu přenosu výzkumu (GFFT).

Thomas Pilz

Thomas Pilz, výkonný společník, Pilz GmbH & Co. KG

Dipl.-Kaufmann Thomas Pilz se narodil roku 1967 v Esslingenu. Vystudoval obor podniková ekonomika na univerzitě v Passau. Od r. 1996 do r. 2005 byl jednatelem dceřiné společnosti Pilz v Severní Americe - Pilz Automation Safety L.P., Canton, Michigan (USA). Od roku 2005 je výkonným společníkem Pilz GmbH & Co. KG. Je odpovědný za oblast IT, nákup, výzkum a vývoj, management kvality a výrobu.

Thomas Pilz je kromě jiného členem představenstva Odborného svazu elektrické automatizace a Svazu německých výrobců strojů a zařízení (VDMA). Kromě toho je předsedou představenstva výzkumného svazu Institutu pro mikroelektroniku Stuttgart e.V. a předsedou skupiny poradců Německé výzkumné společnosti pro automatizaci a mikroelektroniku (DFAM). Dále je členem dozorčí rady Technické akademie Esslingen (TAE).

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk