Historie a budoucnost

Včera. Dnes. Zítra: Automatizace v průběhu doby

Vývojář při testování zapojení pro elektronické časové relé

Svými inovativními produkty a řešeními ohromuje odborný svět již déle než 70 let: historie začíná skleněnými laboratorními přístroji a pokračuje přes elektronická časová relé ke spínacím modulům a programovatelným řídícím jednotkám. Firma Pilz se vždy dokázala přizpůsobit aktuálním potřebám trhu, který však svými technologickými novinkami rozhodujícím způsobem měnila.

Technologickou jedničkou se Pilz stal v okamžiku, kdy se objevil celosvětově první, dnes stále ještě hojně využívaný „spínací modul pro nouzové zastavení“ PNOZ. Ten se stal v oblasti bezpečnostních spínacích přístrojů pojmem a je neodlučitelně spojen s historií automatizační techniky. Základem pro vývoj prvního programovatelného bezpečnostního řízení byly bohaté zkušenosti z nejrůznějších aplikací souvisejících s bezpečností a vývoj jednoho z prvních programovatelných logických automatů (PLC).

 

Historie firmy Pilz - Jak myšlenka dobývá svět

Hodnoty. Tvorba. Budoucnost: Generace se mění, hodnoty zůstávají

Řízení rodinné firmy předala paní Renate Pilz svým dětem Susanne Kunschert a Thomasu Pilzovi. Firmu rozvíjela a určovala její charakter až do roku 2017. Příkladem může být vývoj prvního programovatelného bezpečnostního řízení, kterým firma Pilz stanovila další směr své cesty a ovlivnila průmyslovou historii. Renate Pilz považovala za svou srdeční záležitost, pokračovat ve vedení firmy po smrti svého manžela. Pod jejím vedením se počet zaměstnanců zvýšil z 200 na dnešních více než 2000 na celém světě.

K základním kamenům naší firemní kultury patří angažovanost a obecně uznávané hodnoty, protože: hodnoty tvoří budoucnost.

Co přinese generační výměna? Přečtěte si, jak Renate Pilz, Susanne Kunschert a Thomas Pilz vzpomínají na společná léta ve firmě, na to, co každého z nich nejvíce utvářelo a také jak vidí budoucnost. Udělejte si čas, abyste se seznámili s mimořádnou historií firmy Pilz.

Renate Pilz vyznamenána Záslužným křížem Spolkové republiky Německo

Renate Pilz vyznamenána spolkovým záslužným křížem

Za svou mimořádnou podnikatelskou a sociální angažovanost byla Renate Pilz 23.1.2020 vyznamenána Záslužným křížem Spolkové republiky Německo. „Zcela mimořádná osobnost podnikatelské sféry v Bádensku-Württembersku – průkopnice inovací a digitalizace“, tak se vyjádřila ministryně hospodářství Hoffmeister-Kraut o bývalé předsedkyni představenstva společnosti Pilz GmbH & Co. KG. Ve svém projevu zdůraznila zejména její obrovskou schopnost prosazování inovací a vysoké investice vložené do výzkumu a vývoje. Ocenila i rodinnou atmosféru a internacionalizaci společnosti. „Zapojit lidi, přesvědčit je a dále vzdělávat, zachovat rodinnou atmosféru společnosti, která se stala globálním hráčem: to byla její firemní filosofie, ve které dnes pokračují její děti, které mezitím zaujaly její místo“, řekla ministryně o Renate Pilz.

Mimořádné schopnosti Renate Pilz se však neomezují pouze na podnikatelské úspěchy. Bývalá předsedkyně představenstva se zapojuje do života i za branami závodu: účastní se například práce ve Svazu katolických podnikatelů, známá je i její činnost pro projekt pomoci znevýhodněným dívkám v jižní Indii. „Právě v dnešní pohnuté době potřebujeme vzory jako je Renate Pilz - v podnikatelské i sociální sféře,“ zdůraznila ministryně Hoffmeister-Kraut.

Pilz dnes: Jednička na trhu

Vedení společnosti

Susanne Kunschert a Thomas Pilz jsou již třetí generací ve vedení rodinného podniku. Pilz je definován svými pracovníky, z nichž každý jednotlivec je „vyslancem bezpečnosti“. Jsme přesvědčeni o tom, že při automatizaci strojů a zařízení nelze dělat kompromisy. Vývoj nových produktů je zaměřen na témata jako pokračující digitalizace v průmyslu a robotika. Navíc jsme členy národních i mezinárodních grémií, protože chceme aktivně spoluvytvářet budoucnost průmyslové automatizace. Jako tradiční rodinná firma s celosvětovou působností si přejeme být Vaším spolehlivým partnerem všude tam, kde nás budete potřebovat.

Management

Rodinná firma patří k hlavním dodavatelům v oboru automatizace a je svými dceřinými společnostmi zastoupena ve více než 40 zemích. Není proto divu, že její produkty a řešení se staly také symbolem bezpečné automatizační techniky. Pro bezpečnou spolupráci člověka a stroje již Pilz v minulosti vytvořil řadu standardů.

V rámci kompendia „Německé standardy - značka století“ byla firma Pilz v r. 2019 vyznamenána jako značka století v oblasti řídicí techniky. Vyznamenání „Značka století“ uděluje Dr. Florian Langendscheidt a vydavatelství Zeit Verlagsgruppe.

Budoucnost automatizace se značkou Pilz

Ať už Průmysl 4.0, Industrial Security nebo robotika: Továrna budoucnosti si žádá nové koncepce, produkty a řešení. Nutná je přizpůsobivost a rychlá schopnost využívat inovativní myšlenky, aby firma obstála v náročném tržním a průmyslovém prostředí. Tyto vlastnosti již Pilz ve své 70leté historii nesčetněkrát prokázal: produkty jako modul pro nouzové spínání PNOZ, celosvětově prvním programovatelným řízením PSS 3000 nebo prvním bezpečným kamerovým 3D systémem Safety EYE. Inovace se staly pevnou součástí naší DNA. Pilz proto investuje více než 20 % obratu do výzkumu a vývoje.

Továrna budoucnosti
Automatizace budoucnosti

Jak vypadá automatizace budoucnosti? Propojené stroje, inteligentní decentralizované komponenty a modulární výroba: Tato klíčová slova označují různé aspekty Průmyslu 4.0 s cílem dosáhnout i v budoucnu vyšší flexibility, individuálních řešení pro zákazníky a vysoké efektivnosti.
Pilz se již dlouhá léta angažuje v celé řadě různých výzkumných projektů jako je například technologická iniciativa SmartFactory KL. Navíc se Pilz již dnes intenzivně zabývá budoucími požadavky na průmyslovou bezpečnost a ochranu dat a rovněž vývojem standardizovaných komunikačních protokolů přesahujících rozhraní jednotlivých výrobců, která lze v digitalizovaném průmyslovém prostředí realizovat.

Průmysl 4.0 u firmy Pilz

Industrial Security

Výzkumný kampus ARENA2036

Pilz se budoucností automatizace zabývá i v rámci výzkumného kampusu ARENA2036: ARENA je zkratka pro Active Research Environment for the Next Generation of Automobiles. Do roku 2036, kdy se bude slavit 150. výročí automobilu, by měly vzniknout konkurenceschopné výrobní modely, efektivní z hlediska použitých zdrojů.
Svým know-how z oblasti bezpečnostní techniky a automatizace Pilz podporuje vývoj kyberfyzických výrobních systémů (CPS). Naší vizí je, společně s dalšími partnery z oboru průmyslu a výzkumu, takový výrobní systém vytvořit, uvést ho do provozu a zajistit, aby byl použitelný v reálné výrobě.

Vše na téma Arena 2036

Továrna budoucnosti

V továrně budoucnosti se bude počet autonomních systémů a robotů neustále zvyšovat - spolu s tím ovšem i požadavky na bezpečnost a úzkou spolupráci člověka a stroje. Ve své roli „vyslance bezpečnosti“ nabízí dnes Pilz podporu svými službami, školeními na téma bezpečnosti robotů a samozřejmě vlastními moduly pro servisní robotiku.

Obor robotika

Digitální transformace vyvolává celou řadu nových otázek, např. k tomu, jak vzrůstající inteligence senzorů změní vztah člověka a robota a jak se budou vyhodnocovat data. Rostoucí význam je přikládán i ochraně aplikací před napadením zvenčí (Security). Tyto a další otázky vysvětluje Pilz v rámci různých výzkumných projektů. 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk