Globální stránka | česky

Funkční bezpečnost

Bezpečnost v nouzových situacích s nouzovým zastavením

Příčiny ohrožení mohou být velmi rozdílné a s tím souvisí i rozdílná technická opatření, která jim mají zabránit. Proto se rozlišují různé druhy bezpečnosti, například podle příčiny možného ohrožení.

O „funkční bezpečnosti“ hovoříme, jestliže bezpečnost závisí na správné funkci elektrického (E), elektronického (E) a programovatelného elektronického (PE) systému (stručně: systém E/E/PE).

S ohledem na požadavky na funkční bezpečnost hraje hlavní roli posouzení rizik. Jaké kroky je třeba při posuzování rizik stroje a jejich snižování respektovat a jak je možné bezpečnostní funkce hodnotit a ověřovat, to vyplývá z norem EN ISO 12100, 13849-1 a EN/IEC 62061. Z odhadu rizik pak vyplývají požadavky na bezpečnostní integritu (PL, SIL).

ZVEI zpracoval za součinnosti společnosti Pilz novou koncepci tolerance chyb v bezpečnosti strojů

Pracovní skupina - za součinnosti společnosti Pilz a IFA (Institut pro ochranu práce) - v rámci ZVEI (Centrální svaz elektrotechnického a elektronického průmyslu) zpracovala Whitepaper, který popisuje základy přístrojů a systémů tolerantních na chyby ve funkční bezpečnosti strojů a zařízení. Whitepaper je bezplatně ke stažení.

Bezplatné stažení

Materiál je zaměřen především na výrobce strojů a systémové integrátory, kteří navrhují a realizují bezpečnostní funkce a subsystémy pro řízení strojů. Navíc mohou být tyto informace použity v oblasti vývoje produktů i pro navrhování přístrojů a systémů zaměřených na bezpečnost. ZVEI zveřejnila Whitepaper, který obsahuje postup a požadavky, které mají být splněny.

Co je systém tolerantní vůči chybám?

Systémy tolerantní vůči chybám mohou umožnit pokračování výroby, přestože byl identifikován potenciálně nebezpečný výpadek. Systémy tolerantní vůči chybám musí kromě identifikace chyb zvládat i jejich vyhodnocení . Tak lze rozhodnout, zda identifikovanou chybu je možné tolerovat nebo zda je závažná. V druhém případě je nutné okamžité zastavení (vypnutí).

Takové hodnocení chyb není v „klasických systémech automatizace továren“ v současné implementaci obvyklé. Tolerance chyb však není možná bez jejich hodnocení. Z toho vyplývá, že rozhodování o odstupňované chybové reakci je možné pouze u zařízení nebo systémů s odpovídající konstrukcí. Pracovník vývoje i uživatel přístroje nebo systému tolerantního vůči chybám musí ještě navíc stanovit čas Δtdeg pro pokračování provozu (v degradovaném stavu). Kromě toho musí být případně určena doplňková opatření pro snížení rizik, která pak budou součástí informace pro uživatele. V praxi tak lze například ukončit krok zpracování.

 

 

 

 

ZVEI - nová koncepce tolerance chyb v bezpečnosti strojů

Přehled o oboru

Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

 • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Brazílie: + 55 11 4942-7028
 • Mexiko: +52 55 5572 1300

Evropa

 • Irsko: +353 21 4804983
 • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Rusko: +7 495 6654993
 • Španělsko: +34 938497433
 • Německo: +49 711 3409 444
 • Turecko: +90 216 5775552
 • Dánsko: +45 74436332
 • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Belgie: +32 9 321 75 70
 • Velká Británie: +44 1536 462203
 • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
 • Nizozemí: +31 347 320477
 • Rakousko: +43 1 7986263-444
 • Švýcarsko: +41 62 88979 32
 • Itálie: +39 0362 1826711

Asie a Tichomoří

 • Tchaj wan: +886 2 25700068
 • Nový Zéland: +64 9 6345350
 • Austrálie: +61 3 9560 0621
 • Jižní Korea: +82 31 778 3390
 • Čína: +86 400-088-3566
 • Japonsko: +81 45 471 2281