Globální stránka | česky

Životní prostředí a energetická účinnost u firmy Pilz.

Integrovaný management hospodaření s energiemi a ochrany životního prostředí

V souladu se zavedeným systémem pro řízení hospodaření s energiemi a pro ochranu životního prostředí Pilz trvale sleduje všechny své činnosti tak, aby bylo možné odhalit eventuální nedostatky a zabránit plýtvání. Cílem je trvalé zlepšování energetické efektivnosti a ochrany životního prostředí.

Management v oblasti energie a životního prostředí

Pilz má od března 2016 k dispozici systém managementu hospodaření s energií podle ISO 50001 a systém managementu životního prostředí podle ISO 14001. Oba tyto systémy slouží pro zajištění trvalého cíle ekologické a energeticky efektivní práce a výroby.

Dodavatelé

Dodavatelé jsou trvale zapojeni do systému firmy Pilz pro snižování emisí škodlivin. Energetická efektivnost a ochrana životního prostředí jsou důležitým kritériem při rozhodování o obstarávání produktů a služeb.

Ochrana životního prostředí v různých oblastech

Suroviny:

Pilz balí své produkty do 100% recyklovatelného papíru. Šetří tím suroviny a minimalizuje množství plastových odpadů.

Emise CO2:

Využíváním geotermální energie v novostavbách Pilz redukuje množství CO2 a o totéž usiluje tepelnou regulací budovy Technologického centra Petera Pilze. K získávání energie jsou využívána fotovoltaická zařízení.

Nebezpečné látky:

Bilance škodlivin byla trvale zlepšena přechodem na pájení bez používání olova.

Odpad:

Odpady se předávají k recyklaci.

Produkty a systémy

Trvale udržitelný rozvoj je důležitou součástí firemních zásad společnosti Pilz. Jasným firemním cílem je vyvíjet ekologické produkty s využitím ekologických materiálů a energeticky úsporných technologií. Energetická účinnost je jedním ze specifických požadavků, které klade vývojové oddělení na nové produkty a další technologický vývoj. Tím je zajištěno, že tato témata budou respektována již v raném stadiu životního cyklu produktu. Patří sem jak všechny řídicí jednotky, spínací přístroje a senzory, tak i funkce pro jejich ovládání. 

Angažovanost ve věcech trvalé udržitelnosti a ochrany životního prostředí

Iniciativa Blue Competence

Pilz je členem iniciativy Blue Competence, iniciativy pro udržitelný rozvoj, založené VDMA. Blue Competence usiluje o výrobu strojů a zařízení v rámci trvale udržitelného rozvoje ve spojení se zdroji, znalostmi a zkušenostmi VDMA. Naším partnerstvím se zavazujeme k dodržování 12 hlavních zásad trvalé udržitelnosti sektoru výroby strojů a zařízení (www.bluecompetence.net/about).

Pečeť ÖKOPROFIT

Aktivity firmy Pilz v oblasti ochrany životního prostředí byly r. 2007 oceněny pečetí ÖKOPROFIT města a kraje Esslingen.

Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Amerika

 • Brazílie: + 55 11 96405-8165
 • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300

Evropa

 • Rusko: +7 495 6654993
 • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
 • Itálie: +39 0362 1826711
 • Nizozemí: +31 347 320477
 • Španělsko: +34 938497433
 • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Německo: +49 711 3409 444
 • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Turecko: +90 216 5775552
 • Švýcarsko: +41 62 88979 32
 • Belgie: +32 9 321 75 70
 • Velká Británie: +44 1536 462203
 • Dánsko: +45 74436332
 • Irsko: +353 21 4804983
 • Rakousko: +43 1 7986263-444

Asie a Tichomoří

 • Japonsko: +81 45 471 2281
 • Nový Zéland: +64 9 6345350
 • Čína: +86 400-088-3566
 • Jižní Korea: +82 31 778 3390
 • Tchaj wan: +886 2 25700068
 • Austrálie: +61 3 9560 0621