Globální stránka | česky

Generační výměna u firmy Pilz

Renate Pilz a automatizační systém PSS 4000

Koncem roku 2017 opustila Renate Pilz svou aktivní roli ve vedení společnosti Pilz. Předala ji do rukou svých dětí - Susanne Kunschert a Thomase Pilze, s nimiž již více než 10 let firmu společně řídila. Pilz tedy i nadále zůstává rodinnou firmou.

Renate Pilz firmu ovlivnila rozhodujícím způsobem a její rozhodnutí v oblasti inovací a internacionalizace ji posunuly výrazně směrem vpřed. Pro Renate Pilz bylo srdeční záležitostí, převzít firmu po předčasném úmrtí jejího manžela a tehdejšího jednatele Petera Pilze a pokračovat v jejím vedení tak, jak by to dělal i on. Vize o bezpečných strojích kdekoli na světě určila další cestu. Firma Pilz vytvářela standardy odjakživa. Není proto divu, že její produkty a řešení se staly také značkou bezpečné automatizační techniky.

Pod vedením Renate Pilz pronikla společnost do celého světa. Ze švábské středně velké firmy s 200 pracovníky se společnost rozrostla tak, že dnes zaměstnává ve všech svých dceřiných firmách a pobočkách více než 2000 lidí. Renate Pilz věnovala a stále věnuje firmě svou angažovanost i srdce. Příkladem může být vývoj prvního programovatelného bezpečnostního řízení, kterým firma Pilz určila další směr své cesty k ovlivňování průmyslové výroby. Společně se svým týmem byla Renate Pilz iniciátorkou důležitých norem a směrnic, jejichž cílem bylo dosažení nového a jednotného přístupu k tématu bezpečnosti strojů a zařízení.

Od roku 2018 převzali vedení firmy Susanne Kunschert a Thomas Pilz – i pro ně jsou základní hodnoty firmy svaté a mají v úmyslu pokračovat ve společné nastoupené strategii. V budoucnu se kromě jiného hodlají zabývat rychle se rozvíjející digitalizací průmyslu a robotikou.

Včera. Dnes. Zítra: Pilz se mění

K základním kamenům naší firemní kultury patří angažovanost a obecně uznávané hodnoty, protože: hodnoty tvoří budoucnost. Udělejte si chvilku čas a přečtěte si, jak se tyto hodnoty uplatňují ve vedení společnosti Pilz a jaká je její mimořádná historie!

 

Čísla, data, fakta: Profil firmy Pilz

Jaké produkty a řešení nabízí Pilz pro kompletní automatizaci? Jakou roli u nás hraje výzkum a vývoj? Zde se dozvíte, co je pro společnost Pilz charakteristické!

Profil společnosti

Jak myšlenka dobývá svět

Bezpečnost a automatizace ruku v ruce: značka Pilz

Spirit of Safety

Úsilí po zajištění bezpečnosti ovlivňuje naše každodenní myšlení a jednání. Naše vize "The Spirit of Safety" nás přivedla mezi nejvýznamnější dodavatele automatizační techniky. Našimi řešeními zajišťujeme bezpečnost člověka, stroje a životního prostředí.

Přečtěte si více o tom, co je naší každodenní motivací a inspirací!

Naše filozofie

Špičkové vývojové produkty: od rtuťových relé až po vizualizační software

Společně k úspěchu: průvodci firmy Pilz na její cestě

Zeptali jsme se dlouholetých společníků Renate Pilz:

Kdy jste se poprvé setkali s paní Pilz? Jaké to první setkání bylo? Co přejete paní Pilz do budoucna?

Podívat se můžete i na film, ve kterém nahlédnete „do zákulisí“ firmy. Poslechněte si, jak dlouholetí partneři rodinnou firmu a její historii vnímají a jakou budoucnost jí předpovídají!

Pilz ovlivňuje budoucnost automatizace!

Management společnosti Pilz

Kromě účasti na četných sociálních projektech působí členové vedení firmy Pilz v mnoha různých grémiích a institucích. Ještě bezpečnější automatizace, ještě důraznější výzkum, ještě rychlejší vývoj - to vše nám leží na srdci. Nabízíme témata pro rozvoj průmyslu, jsme aktivní a pracujeme na řešeních pro automatizaci budoucnosti!

Jak vypadá automatizace budoucnosti? Seznamte se již dnes s tématy, kterými se budeme zabývat zítra!

Automatizace budoucnosti

Renate Pilz

 • členka skupiny poradců pro veletrh SPS/IPC/Drives
 • členka univerzitní rady univerzity v Ulmu

Thomas Pilz

 • člen představenstva odborného svazu elektrické automatizace ve Svazu německý výrobců strojů a zařízení (VDMA)
 • předseda představenstva výzkumného svazu Institutu pro mikroelektroniku Stuttgart e.V.
 • předseda skupiny poradců Německé výzkumné společnosti pro automatizaci a mikroelektroniku (DFAM)

Susanne Kunschert

 • od roku 2010 působí ve výzkumné unii, centrálním poradenském grémiu německé spolkové vlády pro politiku inovací
 • od r. 2011 členka dozorčí rady Institutu pro technologii (KIT) v Karlsruhe
 • od r. 2014 čestná členka Společnosti na podporu transferu výzkumu (GFFT)
 • členka řídicího okruhu Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg
 • od r. 2015 členka skupiny poradců pro hospodářství v Baden-Württemberg International (bw-i)
 • od r. 2016 zastupující předsedkyně představenstva VDMA (Svaz německých výrobků strojů a zařízení) Baden-Württemberg

Produkty Pilz v aplikacích využívaných na celém světě!

Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Amerika

 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Brazílie: + 55 11 4942-7028
 • Mexiko: +52 55 5572 1300
 • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Evropa

 • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Itálie: +39 0362 1826711
 • Nizozemí: +31 347 320477
 • Velká Británie: +44 1536 462203
 • Belgie: +32 9 321 75 70
 • Turecko: +90 216 5775552
 • Španělsko: +34 938497433
 • Rakousko: +43 1 7986263-444
 • Německo: +49 711 3409 444
 • Irsko: +353 21 4804983
 • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
 • Dánsko: +45 74436332
 • Švýcarsko: +41 62 88979 32
 • Rusko: +7 495 6654993
 • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332

Asie a Tichomoří

 • Jižní Korea: +82 31 778 3390
 • Japonsko: +81 45 471 2281
 • Čína: +86 21 60880878-216
 • Tchaj wan: +886 2 25700068
 • Nový Zéland: +64 9 6345350
 • Austrálie: +61 3 9560 0621