Workshop na téma: souprava PRMS pro měření kolizí při spolupráci člověka s robotem podle norem

Číslo objednávky 1T000119 | Pokročilý | Mezinárodní

Stanovení cíle

V technické specifikaci ISO/TS 15066 jsou pro každou část těla definovány biomechanické limity, které jsou měřítkem pro nebezpečné kolize. U aplikací využívajících spolupráci člověka s robotem, které se řídí principem síla - výkon, je ve fázi validace nutné měřením kolizí ověřit, zda jsou tyto limity skutečně dodržovány. Cílem workshopu je, aby účastníci uměli v praxi provádět měření síly a tlaku a zjištěné výsledky správně interpretovali. Pak budou schopni provádět měření kolizí ve vlastních aplikacích zcela samostatně.

Pokročilý

Náplň

 • Funkce a používání soupravy pro měření kolizí při spolupráci člověka s robotem
 • Měření síly a tlaku
 • Vyhodnocení a interpretace výsledků měření
 • Metody měření
 • Identifikace měřicích bodů
 • Polohy senzorů - správné umístění měřicího přístroje v aplikaci
 • Určení alternativních poloh
 • Měření kolizí podle limitních hodnot ISO/TS 15066

Cílové skupiny

 • Elektrikáři
 • Pracovníci údržby
 • Pracovníci zajišťující uvádění do provozu
 • Konstruktéři
 • Projektanti
 • Programátoři
 • Plánovači
 • Pracovníci pověření péči o zařízení
 • Systémoví integrátoři

Upozornění

Po absolvování školení obdržíte certifikát s platností na čtyři roky. Po uplynutí této doby je nutné jeho obnovení návštěvou jednodenního workshopu.

Vaše výhody

 • Využijte znalostí získaných při více než 3 000 měřeních v praxi.

Školení je při nákupu soupravy PRMS v ceně. Při pronájmu soupravy PRMS je cena za školení závislá na době pronájmu.

Souprava pro měření kolizí PRMS

Školení je při nákupu soupravy PRMS v ceně. Při pronájmu soupravy PRMS je cena za školení závislá na době pronájmu.

Souprava pro měření kolizí PRMS
Délka školení
1 den
Čas
Maximální počet účastníků
Cena za účastníka
Datum/dostupnost
Na vyžádání Poptávka
Dostupná místa Zbývá už jen několik míst Obsazeno

Chtěli byste si toto školení rezervovat na jiné datum nebo na jiném místě a / nebo si objednat jiný typ školení? Prosím kontaktujte nás. Rádi vás informujeme osobně.

Vaše individuální poptávka
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz