Požadavky na bezpečné používání robotů

Číslo objednávky 1T000051 | Základní | Mezinárodní

Cíle školení

Cílem je předat účastníkům znalost základních požadavků týkajících se bezpečnosti práce s roboty. Tématem školení je kromě jiného posouzení rizik spojených s používáním robotických systémů, protože jsou samozřejmě jiná než u dosavadních strojních zařízení. Ukážeme Vám typická opatření pro snížení těchto rizik a způsoby, jak aplikovat bezpečnostní strategie. Navíc k tomu nabídneme vysvětlení, jak lze zaručit vysokou využitelnost a produktivitu i při respektování požadavků na bezpečnost.

Základy

Obsah

 • Praktická aplikace norem vč. EN ISO 10218
 • Příslušné normy vztahující se k integraci bezpečnosti do robotických buněk
 • Posouzení nebezpečí v robotických buňkách
 • Základy ochranných opatření ve vztahu k robotům a bezpečnostní techniky
 • Bezpečný vstup do robotické buňky
 • Kontrola nebezpečné energie v robotických buňkách
 • Nejčastější chyby z hlediska bezpečnosti, ke kterým dochází při zavádění robotů
 • Typická opatření pro snížení rizik

Cílové skupiny

 • Techničtí pracovníci, kteří jsou odpovědní za dodržování shody robotických systémů
 • Integrátoři robotických systémů
 • Pracovníci údržby
 • Pověřenci pro bezpečnosti
 • Projektanti ve výrobních provozech

Přínosy školení

 • Naučte se správně používat a uplatňovat příslušné normy a směrnice.
 • Omezujte komplexnost bezpečnostních řešení tak, aby se zvyšovala produktivita.
 • Mějte na paměti možná rizika ve fázi konstrukce a určujte správné priority.
 • Provádějte posouzení Vašich stávajících zařízení z hlediska bezpečnosti při zavádění robotů.

Chtěli byste si toto školení rezervovat na jiné datum nebo na jiném místě a / nebo si objednat jiný typ školení? Prosím kontaktujte nás. Rádi vás informujeme osobně.

Vaše individuální poptávka
Délka školení
1 den
Čas
Maximální počet účastníků
Cena za účastníka
Datum/dostupnost
Na vyžádání Poptávka
Dostupná místa Zbývá už jen několik míst Obsazeno
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz