Měření doběhu

Bezpečnostní odstup zaručen!

Měření doběhu

U strojů s bezdotykovými ochrannými zařízeními (např. laserový skener nebo optická závora), je bezpečnost zaručena vzdáleností mezi nebezpečným pohybem a bezdotykovým ochranným zařízením. Při zásahu/vstupu do nebezpečného prostoru nesmí dojít k žádnému dalšímu rizikovému pohybu stroje!

Doběh je doba a/nebo dráha, kterou nebezpečný pohyb stroje potřebuje k tomu, aby se po vypnutí zastavil:

  • celková doba doběhu = doba reakce řídicí jednotky + doba zastavení mechanického systému

Měření doběhu je, zjednodušeně řečeno, důkaz podaný měřením o tom, že je dodržen nezbytný bezpečnostní odstup.

Výsledek měření doběhu představuje bezpečnostní vzdálenost, která se udává v milimetrech. Po měření je třeba prověřit, zda vzdálenost bezdotykového ochranného zařízení, příp. rozměry pole skeneru vůči nebezpečnému pohybu odpovídají výsledku měření.

Proč je měření doběhu nutné?

Směrnice o strojních zařízeních vyžaduje pro ochranná zařízení strojů jako jsou optické závory, skenery nebo dvouruční obsluha, aby osoby nemohly na pohyblivé části strojů dosáhnout v době, kdy tyto části jsou ještě v pohybu. Tento požadavek je zaručen dodržením bezpečnostní vzdálenosti mezi nebezpečným pohybem a ochranným zařízením.

Proto musí doběh stanovit již výrobce stroje a zjistit k tomu potřebný bezpečnostní odstup. Tyto výsledky musí být uvedeny na stroji nebo např. v návodu k provozu. Pro zjištění lze využít metody popsané v EN ISO 13855.

Povinností provozovatelů strojů je, poskytnout zaměstnancům k dispozici bezpečné stroje. Proto je nutné při inspekci ochranných zařízení kontrolovat i dodržení bezpečnostního odstupu. Spolehlivá funkce všech bezpečnostních komponent a jejich zapojení do řídicího systému a ochrana před manipulací musí být prověřeny před prvním uvedením stroje do provozu a následně pak příp. ve stanovených pravidelných intervalech. V běžné praxi se předpokládá každoroční opakování inspekce.

Postup při měření doběhu

Pro měření doběhu je zapotřebí senzor (např. snímač délky lanka), vlastní přístroj pro měření a spouštěč (např. dvoupolohový přepínač). Přepínač se přitom na ochranné zařízení aplikace/stroje upevňuje mechanicky. Přepínač přeruší ochranné zařízení (např. optickou závoru v okamžiku nejvyšší rychlosti aplikace. Na základě reakce ochranného zařízení se aktivuje zastavení stroje. Pomocí lanka se od tohoto okamžiku s ohledem na polohu a rychlost nebezpečného pohybu zjišťuje dráha doběhu a potřebný čas.

Tento postup se opakuje 10x po sobě. Nejhorší hodnota zjištěná z 10 opakování pak udává minimální bezpečný odstup mezi ochranným zařízením a nebezpečným pohybem.

Pravidelné inspekce ochranných zařízení

Inspekční orgán společnosti Pilz GmbH a Co. KG, Ostfildern provádí zákonem předepsané inspekce ochranných zařízení. Tento nezávislý orgán akreditovaný DAkkS podle ISO/IEC 17020 je ve veřejném zájmu pravidelně kontrolován a je posuzována jeho odborná kompetence, spolehlivost, nezávislost a integrita.

Po provedení inspekce, která kromě jiné zahrnuje i měření doběhu, je provozovateli strojů a zařízení vydána podrobná inspekční zpráva. V případě úspěšné inspekce je stroj navíc opatřen plaketou Pilz.

Více o inspekci ochranných zařízení

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?