Internet věcí / Internet of Things (IoT)

Na <998/>internetu prvků (Internet of Things, IoT)<999/> komunikují inteligentní „prvky“, příp. objekty prostřednictvím univerzální digitální sítě.

Stále více mizí počítače jako samostatné přístroje a jsou nahrazovány „inteligentními věcmi“. Ty jsou propojeny s internetem, aby jeho prostřednictvím mohly samostatně vzájemně komunikovat a „vyřizovat“ tak pro uživatele nejrůznější úkoly.

Můžeme poděkovat především <1004/>Radio Frequency Identification (RFID)<1005/> jako inteligentní lokalizační technice, že objekty se dnes dokáží samy identifikovat a do určité míry i samy řídt. Informace o dalších krocích jsou přitom uloženy přímo na objektech. Produkty tak mohou samy předat zařízením určeným pro tok materiálu nebo vlastní výrobu instrukce pro další krok. Člověk už je v tomto řetězci přebytečný.

Industrial Internet of Things (IIoT)

Pojmem <1010/>Industrial Internet of Things (IIoT)<1011/> se rozumí varianta průmyslu věcí, která je využívána v průmyslu. Průmyslový internet věcí (Industrial Internet of Things) se již dnes uplatňuje vřadě oborů a postupně proniká i do automatizační techniky. Jeden z nejdůležitějších aspektů zlepšování obchodních úspěchů pomocí inteligentních systémů a flexibilnějších výrobních technik.

IIoT-Gateway

IoT-Gateway<1017/> spojuje internet prvků v průmyslovém prostředí se službami cloudu, příp. napojuje průmyslové protokoly na infrastrukturu založenou na cloudu.

Další informace:

RFID

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?