Bezpečná kontrola rychlosti (SSM-safe speed monitor)

Funkce „Bezpečná kontrola rychlosti“ (SSM) podle EN 61800-5-2 nabízí bezpečný výstupní signál pro informaci, zda otáčky motoru nepoklesly pod stanovenou mezní hodnotu.

Bezpečnostní funkce "Bezpečná kontrola rychlosti" v praxi<1238/><1239/> <1240/>Tato kontrola definované minimální rychlosti umožní v praxi například zpřístupnit nebezpečnou zónu pouze tehdy, jestliže rychlost poklesne pod určitou hodnotu. Bezpečná kontrola rychlosti se uplatní i u odstředivek, které je možné bezpečně plnit pouze při určité rychlosti otáčení.

Jestliže zkombinujete „Bezpečnou kontrolu rychlosti“ s funkcí „Bezpečně omezená rychlost“ (SLS - Safety Limited Speed), je výsledkem bezpečnostní funkce <1243/>"Bezpečný rozsah rychlosti" (SSR - Safe Speed Range)<1244/>. Tato funkce monitoruje stanovený koridor rychlosti, ohraničený maximální rychlostí, která nesmí být překročena a minimální rychlostí, pod kterou nesmí poklesnout.

Bezpečnostní funkci plní rovněž hlídač otáček PNOZ s30!

SSM - Safe Speed Monitor = bezpečná kontrola rychlosti
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?