Bezpečný rozsah rychlosti (SSR-Safe Speed Range)

Funkce "Bezpečný rozsah rychlosti" (SSR - Safe Speed Range) podle EN 61800-5-2 rozšiřuje funkci "<1189/>Bezpečně omezená rychlost<1190/>" (SLS - Safely Limited Speed) o monitorování až do minimální rychlosti - "Bezpečná kontrola rychlosti" (SSM - Safe Speed Monitor). To znamená, <1191/>že funkce nedovolí překročení maximální rychlosti (SLS) ani pokles pod minimální rychlost (SSM)<1192/>. Dojde-li k opuštění tohoto koridoru sledované rychlosti (SSR) a tím i narušení definované hranice, pohon se vypne.

Bezpečnostní funkce „Bezpečný rozsah rychlosti“ v praxi<1196/><1197/> <1198/>Monitorování minimální rychlosti umožňuje například v praxi odblokování ochranných dveří v případě, kdy dojde k poklesu pod definovanou rychlost. Monitorování maximální rychlosti naproti tomu chrání člověka, stroje, produkt před škodami způsobenými překročením stanovené rychlosti.

Bezpečnostní funkci plní rovněž hlídač otáček PNOZ s30!

SSR - Safe speed range = bezpečný rozsah rychlosti
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?