Spínání nouzového vypnutí

Pojmy nouzové vypnutí a nouzové zastavení se často zaměňují. Hlavní rozdíl spočívá v reakci na stisknutí tlačítka nouzového zastavení, resp. nouzového vypnutí. V případě nouzového zastavení se zastaví nebezpečný pohyb. V případě nouzového vypnutí se systém odpojí od přívodu elektrické energie, což je nutné v případě, kdy nebezpečí vyvolává elektrický proud.

Oba systémy tvoří zpravidla jedno nebo více tlačítek nouzového vypnutí / nouzového zastavení, která prostřednictvím bezpečnostního spínacího modulu odpojí konkrétní zdroj nebezpečí. V Evropě je používání nouzového vypnutí nebo nouzového zastavení určeno směrnicí o strojních zařízeních (2006/42/ES) a harmonizovanými normami EN ISO 12100, EN 60204-1 a EN ISO 13850.


Dotčené normy:

EN ISO 12100:2010 - BEZPEČNOST STROJŮ - VŠEOBECNÉ ZÁKLADNÍ PRINCIPY - HODNOCENÍ A SNIŽOVÁNÍ RIZIK

EN 60204-1:2010 - BEZPEČNOST STROJŮ - ELEKTRICKÉ VYBAVENÍ STROJŮ - ČÁST 1: VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

EN ISO 13850:2015 - BEZPEČNOST STROJŮ - FUNKCE NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ - ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?