Blokovací zařízení

Blokovací zařízení, například bezpečnostní spínač, se instalují na pohyblivá oddělovací ochranná zařízení. Díky blokovacímu zařízení se po otevření ochranných dveří zabrání stroji v provedení nebezpečné funkce. Kromě toho zůstanou ochranné dveře díky bezpečnostnímu spínači zavřené tak dlouho, dokud trvá pohyb, který by mohl pracovníka obsluhy ohrozit.

Blokovací zařízení aktivuje následující funkce bezpečného řízení:

  • Příkaz "stop" se aktivuje, když dojde k otevření ochranných dveří.
  • Nebezpečné funkce stroje mohou být prováděny pouze tehdy, jsou-li ochranné dveře zavřené. Pro provedení nebezpečných funkcí stroje je nutný samostatný povel ke spuštění.
  • Nebezpečné funkce stroje nemohou být prováděny, dokud jsou ochranné dveře otevřené.
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?