REACH

Dne 1. června 2007 vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (zkratka „REACH“).

Co se rozumí pojmem REACH?

REACH znamená Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals, tedy registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Nařízení REACH značně zjednodušuje a harmonizuje stávající právní předpisy o chemických látkách v EU. Toto nařízení upravuje manipulaci s chemikáliemi, stejně jako přípravky a výrobky obsahujícími chemikálie, bez ohledu na to, zda jsou nebezpečné či nikoliv. V důsledku toho jsou výrobci a dovozci odpovědní za bezpečnost svých chemických látek a jsou povinni poskytovat potřebné údaje, např. bezpečnostní listy, a své produkty nechat zaregistrovat. Toto opatření má zajistit, že všechny chemické látky a přípravky jsou používány bezpečně a nepoškozují následné uživatele, spotřebitele ani životní prostředí.

Co platí pro společnost Pilz?

Společnost Pilz GmbH & Co. KG jako přední výrobce produktů pro bezpečnou automatizaci se postavila před výzvu minimalizovat dopady svých produktů na životní prostředí během celého životního cyklu od výroby až po likvidaci.

Vzhledem k tomu, že společnost Pilz GmbH & Co. KG nevyrábí žádné chemické látky ani přípravky, je „následným uživatelem“, pokud jde o nařízení REACH. Aby společnost Pilz používala nakupované chemikálie a přípravky co možná nejbezpečněji a nejšetrněji s ohledem na životní prostředí, úzce spolupracuje s dodavateli a aktivně se podílí na komplexní výměně zkušeností. Přísné dodržování bezpečnostních listů poskytovaných dodavateli zajišťuje dodržování nejen požadavků na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí, ale také co nejnižší možný dopad na člověka a na životní prostředí.

Naši zákazníci od nás obdrží všechny informace, které zaručují bezpečné a ekologické používání našich produktů.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?