Retrofit

Jako retrofit se označuje modernizace stroje podle nejnovějších technických poznatků. Například lisy mají zpravidla delší dobu životnosti než ostatní stroje. Po delší době provozu se mohou vyskytnout nedostatky z hlediska bezpečnosti, ochranná opatření zastarávají nebo jsou různě zmanipulovaná. Zatímco mechanická část stroje je zcela v pořádku, techniky řízení a pohonu jsou již zastaralé. Retrofit zajistí stroji opět nejnovější technickou úroveň a zvýší tím výrazně jeho produktivitu.

Retrofit umožňuje delší využívání starších strojů

Odborně naplánovaný a realizovaný retrofit dovoluje vybavit i starší stroje moderní elektrotechnikou, řídicí a bezpečnostní technikou. Náklady jsou výrazně nižší než v případě nové investice. Díky retrofitu je stroj nejen znovu zcela bezpečný, ale zvyšuje se i jeho produktivita a využitelnost. Přestavba se během krátké doby amortizuje, protože výroba je znovu racionální a nedochází k poruchám.

Retrofit pro bezpečný a hospodárný provoz

Rozsáhlá technická a systémová analýza rozhodne o tom, které části stroje mají být modernizovány a jaké výhody tyto technické změny budou znamenat pro bezpečný a hospodárný provoz. Přestavba strojesi obvykle vynutí nové posouzení rizik a označení značkou CE.

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?