Bezpečnostní brzda

Bezpečnostní brzda zabrzdí pohybující se břemeno nebo je bezpečně udrží v klidu. Brzdná síla bezpečnostní brzdy je dána předepjatými pružinami. Bezpečnostní brzdy jsou ovládané elektromagneticky, hydraulicky nebo pneumaticky. Bez přívodu el.energie zůstávají brzdy zavřené. Tím splňují bezpečnostní aspekty za jakýchkoli provozních podmínek, vč. nouzového vypnutí a výpadku proudu. Úlohou bezpečnostní brzdy je bezpečně ochránit pracovníky před úrazem a zařízení před poškozením.

Konstrukce bezpečnostní brzdy je značně robustnější než u brzdy zadržovací, protože v tomto případě je na prvním místě ochrana zdraví a života. Podle požadavku norem C jsou některé bezpečnostní brzdy dodávány na trh s osvědčením typu.

Brzdění je prováděno s vysokým momentem a brzdy se využívají k několikanásobnému zabrzdění břemene, protože umožňují velké tření. Podobně jako u zadržovacích brzd dochází i u bezpečnostních brzd k opotřebení. Periodické brzdění proto musí být i přes instalaci bezpečnostní brzdy prováděno regulovaně po rampě. U dvouokruhového zabezpečení lze kombinovat motorovou a bezpečnostní brzdu.


Další informace:

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?