Propojení strojů

Propojení strojů

O propojených strojích nebo zařízeních hovoříme např. tehdy, jestliže jsou stroje spojeny do jednoho celého zařízení nebo jestliže je jeden stroj doplněn dalším.

Co charakterizuje propojené stroje?

Aby bylo možné posoudit, zda se jedná o propojené zařízení, je nutné zodpovědět následující otázky:

  • Existuje funkční propojení? Fungují části zařízení jako celek a tvoří jednotku?
  • Existuje propojení z hlediska řídicí techniky? Ovládají se části zařízení jako celek?
  • Je zapotřebí bezpečnostně technické propojení? Fungují části zařízení z hlediska bezpečnostní techniky jako celek?

 

Povinné označení pro propojené stroje

Pokud lze vzhledem k propojení dílčích profesí očekávat ovlivnění celého zařízení z hlediska funkce, techniky řízení a bezpečnosti, je nutné provést řízení k hodnocení shody pro celé zařízení.

V takovém případě to znamená, že pro dotčené části zařízení (z hlediska rozhraní) musí být proveden kompletní proces podle směrnice o strojních zařízeních od posouzení rizik až po umístění značky CE.

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?