Nařízení o bezpečnosti provozu (BetrSichV)

Nařízení o bezpečnosti provozu upravuje zavádění směrnice o používání pracovních prostředků.

Poskytování pracovních prostředků zaměstnavatelem a používání pracovních prostředků zaměstnanci upravuje v Německu nařízení o bezpečnosti provozu, které je v novelizované podobě platné od 1. června 2015. Cílem tohoto nařízení je zaručit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při používání pracovních prostředků. Odpovědný je provozovatel / zaměstnavatel.

Posouzení bezpečnosti jako centrální prostředek

Aby bylo možné dosáhnout důsledného zlepšení bezpečnosti práce, je zaměstnavatel podle § 5 zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při prácia § 3 nařízení o bezpečnosti provozu povinen provést posouzení bezpečnosti. V této souvislosti se určují a posuzují rizika pracovního procesu a pracovních prostředků, a to s cílem stanovit opatření na ochranu bezpečnosti práce a prověřit jejich účinnost. Celé posouzení bezpečnosti musí být písemně dokumentováno a vždy udržováno na aktuální úrovni. Posouzením bezpečnosti je zaručeno, že opatření na ochranu bezpečnosti práce budou prováděna účinně a s přesným zaměřením na cíl.

Důležité změny v novém nařízení o bezpečnosti provozu

Posouzení bezpečnosti jako centrální prostředek při realizaci požadavků je požadováno již při obstarání pracovních prostředků a před zahájením jakýchkoli oprav. Navíc je zaměstnavatel povinen odvodit z posouzení bezpečnosti opatření týkající se závad v provozu a zvláštních provozních stavů a tato opatření realizovat. U stávajících pracovních prostředků musí být pravidelně prověřováno, zda odpovídají technickým požadavkům. Zaměstnavatel kromě toho musí pro pracovní prostředky stanovit druh a rozsah potřebných zkoušek. Příslušná dokumentace může být prováděna i elektronicky.

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?