EN ISO 12100 – pomůcka pro výrobu bezpečných strojů

EN ISO 12100

EN ISO 12100 nabízí konstruktérům celkový přehled o výrobě strojů, bezpečných při řádném užívání. Norma EN ISO 12100 do značné míry shrnuje normu EN ISO 12100-1 a -2 i EN ISO 14121-1.

Pojem bezpečnost strojů se týká schopnosti stroje plnit předpokládanou funkci po stanovenou dobu životnosti, a to s dostatečným omezením rizika. Účelem první části normy EN ISO 12100 je popsat základní rizika a podpořit tím konstruktéry při identifikaci relevantních a signifikantních nebezpečí.

Obsah EN ISO 12100

V úvahu je nutné brát mj. následující rizika:

  • Mechanická rizika
  • Rizika vyvolaná elektrickým proudem
  • Rizika vyvolaná teplem
  • Rizika vyvolaná hlukem
  • Rizika vyvolaná vibracemi
  • Rizika vyvolaná zářením
  • Rizika vyvolaná materiály a substancemi
  • Rizika vyvolaná zanedbáním ergonomických zásad při konstrukci strojů

 

Další relevantní normy kromě EN ISO 12100

Harmonizovaná norma EN ISO 12100 definuje důležité postupy pro systémy relevantní z hlediska bezpečnosti, resp. části řídicích jednotek strojů a zařízení vztahujících se k bezpečnosti. Na základě této primární normy popisují další harmonizované normy jako EN ISO 13849-1/-2 a EN 61508 spolu se sektorovou normou EN 62061 vytvoření, strukturu a integraci bezpečnostních částí řídicích jednotek a ochranných zařízení.

Příbuzné normy

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz