Bezpečné hydraulické zařízení strojů

Bezpečné hydraulické zařízení strojů

Při návrhu hydraulických zařízení pro stroje je nutné vzít v úvahu všechny předpokládané provozní stavy a aplikace. Pro zjištění rizik musí být provedeno posouzení rizik podle EN ISO 12100. Pokud je to proveditelné, je třeba při návrhu zařízení počítat se všemi zjištěnými riziky. Tam, kde to možné není, musí být navržena vhodná ochranná zařízení.

Jedná se např. o:

  • Všechny části zařízení musí být navrženy tak, aby odolaly tlakům odpovídajícím maximálnímu provoznímu tlaku zařízení nebo jakéhokoli konstrukčního dílu nebo musí být v tomto směru použita jiná vhodná ochranná opatření.
  • Na ochranu proti nepřípustně vysokému tlaku musí být přednostně instalován jeden nebo více redukčních ventilů, které omezí tlak ve všech částech zařízení.
  • Zařízení musí být navržena, vyrobena a nastavena tak, aby bylo možné minimalizovat tlakové rázy a zesílený tlak. Tlakový ráz a zesílený tlak nesmí vyvolat nebezpečné situace.

Normy pro hydraulické zařízení

Norma Název
EN ISO 4413 Fluidní technika - všeobecná pravidla a bezpečnostně technické
požadavky na hydraulická systémy a jejich součásti

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?