Účinnost ochranných zařízení v souvislosti s bezpečnostními vzdálenostmi

 Bezpečné vzdálenosti

Aby bylo v případě ohrožení možné provést dostatečně rychlé vypnutí, je třeba montovat ochranná zařízení ve vhodné vzdálenosti. Důvodem je ochrana horních a dolních končetin.

Bezpečností vzdálenost (S) je definována v EN ISO 13855 a závisí zejména na následujících faktorech:

  • t1 = doba reakce samotného ochranného zařízení.
  • t2 = doba reakce stroje, tj. doba zastavení stroje jako reakce na signál ochranného zařízení
  • C = možné přiblížení k nebezpečnému místu bez identifikace ochranným zařízením, např. nerozpoznaný průchod mezi dvěma paprsky světelného závěsu v závislosti na vzdálenosti těchto paprsků
  • K = předpokládaná rychlost přiblížení lidského těla nebo jeho částí. Tento faktor je v EN ISO 13855 definován rychlostí kroku 1 600 mm/s a 2 000 mm/s rychlostí zásahu rukou

Potřebná vzdálenost tedy činí S = K* (t1 + t2) + C
 

Bezpečné vzdálenosti pro ostatní skupiny obyvatelstva

Nové vydání normy EN ISO 13857 z roku 2008 posuzuje bezpečné vzdálenosti, které vyplývají z dosažení nebezpečných zón horními a dolními končetinami. Je nutné zdůraznit, že tato norma uvádí, že pro jiné skupiny obyvatelstva nebo osob (např. asijské země, Skandinávie, děti) mohou platit jiné antropometrické údaje (velikost, délka končetin …) a tedy i rizika mohou být jiná. Použitelnost této normy proto může být zejména ve veřejných prostorách nebo při exportu do jiných zemí omezena.

Norma Název
EN ISO 13857 Bezpečnost strojů
Bezpečnostní vzdálenosti na ochranu před dosažením nebezpečných zón
horními a dolními končetinami

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz