Směrnice pro umístění ochranných zařízení

Směrnice pro umístění ochranných zařízení

Účinnost určitých druhů ochranných zařízení závisí částečně na správném umístění dotčených částí zařízení s ohledem na nebezpečnou zónu.

Hlediska pro umístění těchto ochranných zařízení

  • Druh zařízení, která musí být použita
  • Doba reakce použitých ochranných zařízení
  • Doba, do které je zajištěno, že stroj po aktivování ochranného zařízení dosáhl bezpečného stavu, např. se zastavil
  • Biomechanické a antropometrické údaje o částech těla
  • Cesta, kterou zaujímá určitá část těla, jestliže se pohybuje od snímacích nebo ovládacích orgánů ve směru nebezpečné zóny
  • Možná přítomnost osoby mezi zařízením a nebezpečnou zónou
  • Možnost neidentifikovaného přístupu k nebezpečné zóně

Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlost přiblížení částí těla

V EN ISO 13855 jsou především definovány tzv. rychlosti přiblížení člověka. Tyto rychlosti přiblížení musí být vzaty v úvahu při návrhu bezpečnostních opatření a výběru vhodné senzoriky. Podle směru a způsobu přiblížení se stanovují různé rychlosti a velikost ochrany. Uvažuje se i aspekt nepřímého přiblížení.

Kromě návrhu bezpečnostních vzdáleností se sleduje i problematika měření doběhu. V tomto směru jsou jasné požadavky na to, jak může nebo jak nesmí být měření doběhu prováděno.

EN ISO 13855 - norma pro umístění ochranných zařízení

Norma Název
EN ISO 13855 Bezpečnost strojů
Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlost přiblížení částí těla

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz