EN 61508: Funkční bezpečnost řídicích systémů

EN 61508 "Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů" je považována za základní bezpečnostní normu, jejímž obsahem je bez ohledu na použití funkční bezpečnost elektrických, elektronických a rovněž programovatelných elektronických systémů. Je proto hlavní normou na téma funkční bezpečnost řídicích systémů. Touto normou jsou definovány požadavky na bezpečnostní systémy v oblasti bezpečnosti zařízení. Je třeba si uvědomit, že EN 61508 není harmonizována. Tento nárok platí pouze pro její sektorovou normu EN 62061.

Obsah EN/IEC 61508Obsah EN ISO 61508

Životní cyklus z hlediska bezpečnosti

V první části normy je sledován kompletní životní cyklus z hlediska bezpečnosti s podobnými požadavky na postup a náplň jednotlivých kroků. Tato část je nejvýznamnější jak pro výrobce strojů, tak i výrobce bezpečnostních komponent.

Návrh elektrických systémů

Další oblastí, na kterou je norma zaměřena, je návrh elektrických systémů a příslušného softwaru. Největší užitek mají z této normy pravděpodobně výrobci bezpečnostních komponent.

Pro stanovení bezpečnostní úrovně se však konečným uživatelům nebo těm, kdo systémy zavádějí doporučuje používat namísto EN 61508 výrazně méně komplexnější EN 62061 nebo EN ISO 13849-1. V tomto standardu pro "funkční bezpečnost" (EN 62061) jsou požadavky na systémy obecně rozděleny do Safety Integrity Levels (SIL 1-4). Přístroje, senzory nebo řídicí jednotky musí být proto zatříděny podle SIL.

Normování podle EN 61508

Norma EN 61508 "Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/pr​ogramovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností " má následující části:

Část 1: úvod do koncepce funkční bezpečnosti,
          přehled norem řady IEC 61508
Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy
          související s bezpečností
Část 3: Požadavky na software
Část 4: Pojmy a zkratky
Část 5: Příklady pro zjištění stupně integrity bezpečnosti
Část 6: Aplikační směrnice pro část 1 a část 3
Část 7: Pokyny pro aplikaci metod a opatření

Právní postavení EN/IEC 61508

Protože EN/IEC 61508 není uvedena v Úředním listu EU pro převádění evropských směrnic (není harmonizována), chybí tzv. "domnělý účinek". Při samostatném použití normy se tedy konstruktér řídicího systému nemůže spoléhat na to, že relevantní požadavky budou splňovat příslušnou evropskou směrnici. Přesto se v normách IEC a ISO často na IEC 61508 odkazuje. Nabývá tedy významu jaksi cestou postupu "zadními vrátky".

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz