Označení CE

Jak se při posuzování rizika odlišuje „lehké zranění“ od „těžkého zranění“?

Dotaz:

Při hodnocení rizika musí být zranění zařazeno do jednoho ze 4 bodů:
1. žádné zranění
2. lehké zranění
3. těžké zranění
4. smrt
Bod 1. a 4. jsou jednoznačné. Nejasné jsou body 2. a 3. Jak se například klasifikuje jednoduchá zlomenina prstů ruky, nebo komplikovaná zlomenina stehenní kosti?

Odpověď:

Neexistují žádné pevně stanovené požadavky na hodnocení rizika / klasifikaci zranění. Doporučujeme provést následující klasifikaci:

Lehké zranění: např. mírný náraz, lehké pohmoždění, modřina, apod. Tedy zranění, které nevyžaduje lékařskou péči a při němž nedojde k výpadku v důsledku nemoci.

Těžké zranění: např. zlomenina kosti nebo také hluboká řezná rána. Zpravidla se jedná o zranění, které vyžaduje lékařskou péči a při kterém může dojít i k absenci v práci.

Obecně by se při klasifikaci zranění mělo vždy vycházet z „nejhoršího případu“ možného ohrožení.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?