Označení CE

Jaké údaje/normy musí být v prohlášení o shodě uvedeny: EN ISO 13849-1:2008 nebo EN ISO 13849-1:2008/AC:2009?

Neexistuje žádný obecně platný předpisy pro označení použitých norem.

Na základě zkušeností z praxe doporučujeme následující údaje:
EN ISO 13849-1:2008 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci (s opravou AC:2009)

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?