Označení CE

Jaká jsou technická pravidla pro bezpečnost provozu?

Technická pravidla pro bezpečnost provozu stanoví výbor pro bezpečnost provozu a zveřejní je Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí.

Technická pravidla pro bezpečnost provozu odráží současný stav techniky a další spolehlivé poznatky z oblasti ergonomie týkající se poskytování a používání pracovních prostředků, jakož i jejich bezpečného provozu. Technická pravidla tak konkretizují požadavky nařízení o bezpečnosti provozu. Pomáhají při identifikaci a kategorizaci nebezpečných míst a potenciálních rizik a ukazují možnosti jejich odstranění.

Při použití technických pravidel pro bezpečnost provozu platí podobně jako u harmonizovaných norem „předpokládaný účinek“, že zaměstnavatel splňuje požadavky nařízení o bezpečnosti provozu.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?