Označení CE

Musí být ES prohlášení o shodě vždy podepsané?

Ano, každé ES prohlášení o shodě musí být povinně podepsáno. Podpis však nemusí být psaný rukou. Tento postup se právě používá při sériové výrobě výrobků s velkým objemem. Podle evropského výboru pro strojní zařízení se vyžaduje pouze to, aby ES prohlášení o shodě „bylo podepsáno osobou, jejíž podpis je pro výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství závazný.“ V této souvislosti je důležité, aby prohlášení o shodě vytvořené s automatickým podpisem bylo možné jen obtížné zfalšovat.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?