Označení CE

Je výrobce povinen provést posouzení rizika pro stroj, který byl kompletně postaven v souladu s požadavky harmonizované normy C?

Ano, výrobce musí v každém případě provést posouzení rizik.

Směrnice o strojních zařízeních (čl. 5 odst. 1) vyžaduje, aby výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistil, že strojní zařízení splňuje základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví uvedené v příloze I. V příloze I je také požadováno provedení posouzení rizik.

Je-li však stroj již postaven podle požadavků harmonizované normy C, má výrobce tu výhodu, že mu příslušná norma při posuzování rizika pomůže.

Kromě toho platí při použití normy tzv. „předpokládaný účinek“, že strojní zařízení bylo zkonstruováno a vyrobeno podle příslušných platných základních požadavků na bezpečnost strojních zařízení a ochranu zdraví. V případě škody je tedy povinnost prokazování obrácená. Pokud nejsou harmonizované normy použity, je v případě škody důkaz povinen podat výrobce.

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?