Bezpečnostně technické vybavení

Jaké bezpečnostní požadavky platí při dálkové údržbě strojů?

Dotaz: Jaké bezpečnostní požadavky platí při dálkové údržbě, příp. dálkovém řízení (Teleservice) strojů? Za jakých předpokladů je přípustný přístup ke strojům u zákazníka? Existují v tomto směru ustanovení normy, příp. příklady správné realizace?

Odpověď: Při posuzování rizik stroje musí být uvažovány všechny životní fáze. Dálková údržba je rovněž jednou z životních fází / jedním z provozních režimů, který je do posouzení rizik třeba zahrnout. Obecně platí: Při dálkové údržbě nesmí dojít k žádnému ohrožení.

Žádná norma pro dálkovou údržbu není k dispozici. Je však možné se opírat o jiné předpisy:
Tímto tématem se zabývají některé normy C, např. EN ISO 10218-2 pro robotické systémy.
Zde je dálkový přístup popsán v kapitole 5.6.5 a)-k).

Další relevantní body:
- Co se stane při přerušení spojení Teleservice?
- Téma bezpečnosti (neoprávněná obsluha).

Jedná se o téma s mnoha různými úrovněmi, kde přesná odpověď je možná pouze s rozsáhlou znalostí konkrétní aplikace. Pokud chcete využít možnosti našeho poradenství, napište nám prosím na adresu sales@pilz.de.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?