Bezpečnostně technické vybavení

Jaké hodnoty týkající se funkční bezpečnosti mohou být použity pro výpočet bezpečnostní funkce (pomocí PAScal) pro snímač PT100? Existují v databázi Generic standardizované hodnoty, např. pro pneumatické komponenty?

pro výpočet bezpečnostní funkce v PAScal můžete použít následující hodnoty:

V příloze C normy EN ISO 13849-1 jsou uvedeny normativní hodnoty pro komponenty automatizační techniky. Tabulka C1 uvádí konstrukční díly, které podléhají opotřebení. S výjimkou hydraulických částí konstrukce jsou zde uvedeny hodnoty B10d pro příslušné konstrukční díly.
Hodnota B10d udává počet spínacích cyklů, které proběhnou, než je nebezpečným výpadkem ohroženo 10 % komponent.)

Dále jsou v tabulkách C2-C7 uváděny elektronické konstrukční díly.. Zde se uvádí hodnota MTTFd. (Hodnota MTTFd je statistická hodnota, jejíž zjišťování se provádí testy životnosti nebo prognózou spolehlivosti na základě pravděpodobností výpadku použitých konstrukčních dílů. Jedná se o dílčí aspekt, který se uvažuje při kontrole kvality použitých konstrukčních dílů.)
Čidla teploty zde nejsou detailně uváděna. Podle Vašeho popisu bychom však doporučovali, abyste se opírali o konstrukční díly, které mají stejné fyzikální chování.

Obecně platí: Nebere se v úvahu ale pouze jen PT100, ale i příp. vyhodnocovací jednotky nebo zesilovače měření atd., na které je PT100 napojen.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?