Bezpečnostně technické vybavení

Jak rychle je „nebezpečí rozpoznatelné“ a kde je možné zjistit údaje?

Normovaná rychlost, ze které by bylo možné bezpečně vycházet a vždy tak včas identifikovat nebezpečí, prostě neexistuje.

K dispozici jsou některé mezní hodnoty, např. ve VDI 2854, které udávají, že rychlost nebezpečného pohybu bez míst stlačení a smyku by měla být omezena na 15 m/min. U pohybů s místy stlačení a smyku nesmí být překročeny 2 m/min.

Uvědomte si prosím: Tyto hodnoty mohou být v jiných normách typu C stanoveny odlišně, a proto je nutné prověření v každém jednotlivém případě.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?