Bezpečnostně technické vybavení

Jaké síly smí konstrukční díly vydávat, aby nedošlo k těžkému poranění? Kde je možné tyto údaje najít?

Podle současného stavu neexistují žádné obecně platné údaje, které by se mohly dát do souvislosti s prahem závažnosti poranění.
Ojedinělá upozornění je možné najít v normách typu C: Ty hodnotí nebezpečí stlačení od > 150N jako pohyb vyvolávající nebezpečí.

Přesto se tato hodnota zdá být spíše nepřesná, jestliže uvážíme, že v místech stlačení a smyku mohou být ostré hrany.

Je proto nezbytné posuzovat každé nebezpečné místo samostatně. Výše rizika přitom vyplývá ze všech vlastností takového místa.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?