Bezpečnostně technické vybavení

Může být tlačítko nouzového zastaveno nahrazeno tlačítkem pro zastavení provozu?

Dotaz:
Jedná se o plně automatizovaný stroj, který je normálně uveden na trh se značkou CE. Stroj má na obou stranách místa pro ovládání, která jsou vybavena tlačítkem nouzového zastavení (červeno-žluté).
Je možné toto nouzové tlačítko nahradit tzv. „tlačítkem pro zastavení provozu“ (černo-šedé) a stroj pak s prohlášením o zabudování a návodem k montáži uvést na trh jako neúplné strojní zařízení?

Odpověď:
Podle EN ISO 13850 musí být na každém stanovišti obsluhy přístroj pro nouzové zastavení. Výjimka: Pokud z posouzení rizik vyplyne, že to není nutné.

Neúplné strojní zařízení je podle směrnice o strojních zařízeních celek, který je tvořen téměř jedním strojem, který však sám nemůže plnit žádnou určitou funkci.
Hnací systém představuje neúplné strojní zařízení. Neúplné strojní zařízení je určeno pouze k tomu, aby bylo zabudováno do jiných strojních zařízení nebo neúplných strojních zařízení nebo vybavení nebo aby s nimi bylo spojeno a aby s nimi tvořilo strojní zařízení ve smyslu směrnice o strojních zařízeních.

Protože uvedený stroj má dvě ovládací místa, nejedná se pravděpodobně o neúplné strojní zařízení ve smyslu směrnice.
Pro dosažení předpokládaného účinku je potřebné dodržení všech relevantních norem. Na základě uvedeného je zřejmě smysluplnější dodat stroj jako „neúplné strojní zařízení“ s prohlášením o zabudování a v návodu k montáži definovat všechny podmínky, které mají být ještě splněny, aby stroj mohl být řádně a bez negativního vlivu na bezpečnost a zdraví osob uveden do oběhu.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?