Bezpečnostně technické vybavení

Je přípustné, aby stroj a skříňový rozvaděč jednoho zařízení byly označeny odlišnými značkami CE?

Protože skříňové rozvaděče bývají často zhotovovány externí firmou, jsou pak označeny značkou CE podle směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a směrnice o dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh. Označení CE na stroji je v souladu se směrnicí o strojních zařízeních. Je proto přípustné, aby skříňový rozvaděč a stroj měly každý svou vlastní značku CE.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?