Bezpečnostně technické vybavení

Soubor strojních zařízení / Odpovědnost za shodu se směrnicí / Podstatné změny?

Zařízení na čištění odpadních vod v galvanovně se modernizuje. Zařízení je tvořeno různými nádržemi (částečně s míchadly), komorovými filtračními lisy, různými čerpadly a ventily a rovněž měřicí technikou (průtok, hladina, teplota, hodnota pH) ve společné řídicí skříni. Mění se různá čerpadla, komorové filtrační lisy, měřicí technika a kompletní řízení. Měřicí technika a automatizační komponenty vč. skříňového rozvaděče jsou dodávány. Stavbu provádí zákazník - společně s dodavatelem komorových filtračních lisů.

Dotaz 1: Jedná se v tomto případě o „soubor strojních zařízení“?
Dotaz 2: Pokud ano, kdo je dodavatel, příp. kdo nese odpovědnost za shodu se směrnicí?
Dotaz 3: Jedná se v tomto případě o „podstatnou změnu“, takže zařízení musí být považováno za nové?

Odpovědi:

ad 1) Galvanická zařízení spadají do směrnice o strojních zařízeních. Z důvodu procesního technického propojení se v uvedeném případě jedná o soubor strojních zařízení.

ad 2) Každý výrobce je odpovědný za to, že jeho úplné i neúplné strojní zařízení je shodné se směrnicí o strojních zařízeních.

Pokud jde o SOUBOR, jsou možné různé varianty:
Naskýtá se otázka, co bylo objednáno, příp. jak znělo pověření. Tato otázka musí být jednoznačně vyjasněna. Pokud by smlouva neposkytla jednoznačné rozhodnutí, musí provozovatel převzít roli osoby uvádějící zařízení na trh a soubor strojů nebo zařízení musí nechat certifikovat označením CE.

Příklad A: Firma je pověřena vyměnit malý motor za větší.
Příklad B: Firma je pověřena vyměnit malý motor za větší, zkontrolovat zařízení z hlediska podstatných změn a příp. obnovit shodu s CE.

Z příkladu A není jednoznačně zřejmé, kdo je za shodu CE odpovědný. Zde bude odpovědnost muset přijmout pravděpodobně provozovatel. V příkladu B je jednoznačně vysvětleno, kdo musí práce provádět.

ad 3) Tuto otázku nelze paušálně (na dálku) zodpovědět. K tomu jsou nutné přesné znalosti situace před a po provedení přestavby. Je proto nezbytná prověrka přímo na místě. Pomůcku může příp. představovat interpretační podklad profesní oborové organizace.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?