Bezpečnost provozu

Smí být stroj s pracovištěm, na kterém se ručně vkládají díly a následně dochází k zavření a přidržení ochranných dveří spuštěn znovu automaticky nebo musí být start proveden ručně?

Zásadně nesmí být opětovný rozběh stroje proveden automaticky.

Pokud by však z posouzení rizik vyplynulo, že při tomto procesu nehrozí žádné nebezpečí, smí být stroj spuštěn automaticky.
Předpokladem přitom je, že je například vyloučeno, aby se jakákoli část lidského těla po zavření ochranného zařízení nacházela ve stroji. V uvedeném případě to například znamená, že díly mohou být vkládány pouze malým otvorem tak, aby nebyl možný přístup celého těla.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?