Bezpečnost provozu

Stroj není zdrojem nebezpečí. Spadá i přesto do rozsahu směrnice o strojních zařízeních?

Nebezpečí vyvolané strojem není kritériem, podle kterého je definováno použití směrnice o strojních zařízeních.

Směrnice o strojních zařízeních musí být uplatněna, jestliže stroj lze přiřadit některé z kategorií produktů podle článku 1, odstavec 1, nevztahuje se na něj výjimka podle odstavce 2 tohoto článku a nespadá pod jinou speciální směrnici podle článku 3.

Některé členské státy ES požadují „bagatelní doložku“, která by produkty, které nejsou nebezpečné, vyjmula z rozsahu aplikace směrnice o strojních zařízeních. Tato doložka však vědomě nebyla do nové směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES zahrnuta.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?