Bezpečnost provozu

Jaká bezpečnostní zařízení smí být při uvádění do provozu vyřazena z činnosti?

Často pracujeme s CNC laserovými zařízeními a nejsme si jisti, co všechno je dovoleno. Pro uvedení laseru do provozu musí být např. přemostěna opatření na ochranu proti záření. Při seřizování musí být rovněž otevřen ochranný kryt servopohonů. Jak tato opatření sloučit s požadavky směrnice o strojních zařízeních? Jaká bezpečnostní opatření můžeme, příp. musíme provést?

Uvedení do provozu je fáze, ve které je nutné se řídit posouzením rizik. V této době nejsou ještě implementovány/instalovány všechny bezpečnostní funkce.

Neexistuje žádný předpis, které bezpečnostní funkce smí být při uvádění do provozu deaktivovány a které nikoli. Pokud bezpečnostní funkce ještě nejsou v provozu nebo jsou dočasně neaktivní, musí být zajištěna jiná opatření. Ta jsou však specifická v závislosti na zařízení a bez bližších informací je nelze paušálně definovat.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?