Bezpečnost provozu

Kdo nese odpovědnost za certifikaci CE stroje?

Stroj vyrobený před rokem 1995 by měl být repasován externí firmou. Nejedná se o podstatnou změnu, ale stroj by měl mít certifikaci CE. Je v takovém případě za certifikaci odpovědná externí firma?

Pokud se nejedná o podstatnou změnu, není certifikace CE nutná. Stroj však musí splňovat minimálně požadavky přílohy I nařízení o bezpečnosti provozu.
Externí firma nikdy není v takovém případě výrobce. Máte však možnost udělit jí zplnomocnění podle směrnice o strojních zařízeních, aby pro Vás provedla řízení o hodnocení shody.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?