Bezpečnost provozu

Splňují přístroje PNOZ pro provozní napětí 230V podmínky pro PELV podle EN 50178 pro startovací a vstupní obvody? Kde je to dokumentováno?

Informace týkající se provozního napětí jsou dokumentovány v konkrétním návodu k provozu.

V návodu k provozu pro PNOZ X3 je například uvedeno následující upozornění:


Upozornění pro kategorii přepětí III:
Jsou-li na přístroj vložena vyšší napětí než malá (>50 V AC nebo >120 V DC), musí připojené ovládací prvky a snímače vykazovat návrhové izolační napětí min. 250V.

Přístroje, které mají v návodu k provozu toto upozornění, splňují požadavky PELV podle EN 50178.

, přístroje, v jejichž návodu k provozu toto upozornění není uvedeno, požadavky PELV podle EN 50178 nesplňují.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?