Vědomosti o normách

Jaká norma se použije pro nedosažení ohrožených prostor přelezením?

DIN EN 953 odkazuje v bodu 7 „Dodatečné úvahy o konstrukci a stavbě“ - 7.1 „Lezení“ - na to, že konstrukce oddělovacích ochranných zařízení musí co možná nejvíce zabránit jejich přelézání.

Lezení musí být například ztíženo tím, že na vnější stranu ochranného zařízení nebudou na drátěné pletivo umísťovány vodorovné části konstrukce a vodorovné díly. 

Přesné rozměry a pokyny nejsou v normě uvedeny. Záleží tedy na uvážení projektanta.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?