Označení CE

Kdo je odpovědný za zpracování návodu k provozu?

Návod k provozu zpracovává obecně výrobce nebo jeho zplnomocněnec (se sídlem ve Společenství). Zpracováním může být samozřejmě pověřen i externí poskytovatel služeb, přičemž ale musí docházet k úzké spolupráci s výrobcem. Podkladem je, kromě jiného, posouzení rizik stroje.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?