Označení CE

Kde najdu aktuální instrukce pro používání směrnice o strojních zařízeních a pro koho jsou konkrétně určeny?

Nová směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES musí být používána od prosince 2009. Během projednávání přepracované směrnice v Radě a Evropském parlamentu se Komise zavázala zpracovat nové instrukce pro její používání.

Instrukce jsou určeny pro každého, koho se používání směrnice o strojních zařízeních týká, tedy například pro výrobce, obchodníky a dovozce strojů. Slouží jako pomůcka pro jednotný výklad a používání směrnice v Evropě a vysvětluje koncepci a požadavky. Instrukce kromě toho obsahuje i informace o dalších právních předpisech EU, které jsou se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES spojeny.

Od r. 2011 je k dispozici německé znění „Instrukce pro používání směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES - 2. vydání 2010“, které bylo odsouhlaseno s Rakouskem a Švýcarskem.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_de.pdf

Kde najdu instrukce k různým směrnicím?

http://ec.europa.eu/geninfo/query/search_de.html 

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?