Označení CE

Kdo je zplnomocněncem ve smyslu směrnice o strojních zařízeních?

Zplnomocněncem je podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES osoba, kterou výrobce zplnomocní, aby jeho jménem plnila část nebo všechny povinnosti a formality spojené s touto směrnicí.

Zplnomocněncem může být fyzická nebo právnická osoba se sídlem v evropském Společenství. Zásadní je v tomto případě písemné zplnomocnění od výrobce.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?