Označení CE

Prohlášení ES o shodě považuje zmocněnce pro dokumentaci. Musí být tato osoba zaměstnána ve firmě výrobce?

Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES nestanovuje, že zmocněnec pro dokumentaci musí být zaměstnán u firmy výrobce. Je zásadně na uvážení výrobce, koho touto úlohou pověří, pokud se jedná o právnickou osobu.

Článek 5 (1e) (pro prohlášení ES o shodě) a článek 13 (1c) (pro prohlášení o zabudování) směrnice o strojních zařízeních však stanovují, že musí být uvedeno jméno a adresa zplnomocněné osoby a že právnická osoba musí mít sídlo v Evropském společenství.

Cílem tohoto ustanovení směrnice je, aby příslušný úřad dozoru nad trhem měl na území Evropského společenství odpovědného kontaktního partnera.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?