Bezpečnost provozu

Co je kvalifikovaná osoba?

O kvalifikované osobě hovoříme, jestliže má potřebné odborné znalosti pro provádění kontrol pracovních prostředků a zařízení vyžadujících kontrolu. Tyto odborné znalosti lze získat profesním vzděláváním, profesními zkušenostmi a aktuální profesní činností . Musí být zajištěno spolehlivé porozumění bezpečnostně technickým požadavkům (viz také §2 odst. 7 nařízení o bezpečnosti provozu).

Potřebné odborné znalosti se mohou lišit v závislosti na komplexnosti různých kontrol.

Profesní zkušenost předpokládá, že kvalifikovaná osoba strávila prokazatelnou dobu v profesi se srovnatelnými pracovními prostředky, které mají být kontrolovány, je zběhlá v zacházení s nimi a má znalosti o jejich funkci v rozsahu potřebném pro zkoušky.

Aktuální profesní činnost zahrnuje přiměřené další vzdělávání, např. školení kvalifikované osoby a rovněž provádění více kontrol během roku, při kterých je získávána praxe. Pokud není praxe v oblasti kontrol zajištěna, je nutné účastí na kontrolách prováděných třetími osobami znovu získat zkušenosti a potřebné odborné znalosti. Kvalifikovaná osoba musí být navíc obeznámena s nařízením o bezpečnosti provozu a souvisejícími technickými pravidly a s dalšími státními předpisy na ochranu bezpečnosti práce a souvisejícími technickými pravidly a zásadami úrazových pojišťoven a dalšími předpisy (např. normami) tak, aby mohla posoudit bezpečný stav pracovního prostředku.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?