Informace o normách

Smí být 2-kanálové ochranné dveře s 2-kanálovým nouzovým zastavením sériově připojeno na PNOZ e1p?

To musí určit provedená analýza rizik.
Zásadně je sériové zapojení tlačítek nouzového zapojení a ochranných dveří spíše sporné,
protože v případě ochranných dveří se jedná o primární zařízení na ochranu osob.

Funkce nouzového zastavení musí být navíc kdykoli k dispozici, musí být funkční a musí mít přednost před všemi ostatními funkcemi a pracovními operacemi v jakémkoli režimu stroje.
Dále při takovéto architektuře zapojení nelze identifikovat
příp. překrýt jednotlivé chyby a to vede ke ztrátě bezpečnosti.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?