Informace o normách

EN 619 se zabývá transportní trasou nechráněného prostoru v chráněném prostoru (ochranné oplocení). Je taková transportní trasa od úrovně >/=1000mm považována za neprůchozí? Není zde zapotřebí dodatečné zajištění?

Normativní podklad

Podle EN 619 platí:

  • Je-li výška kontinuálního dopravníku min. 1 m a je-li sám používán jako překážka, musí být upevněn k podlaze a otvory pod dopravníkem musí být zavřené.
  • Pokud lze předvídat, že kontinuální dopravník může představovat přístup k nebezpečnému místu, pak musí být přístup v souladu s posouzením rizik ztížen.

Pak se uplatní EN ISO 13857.

Podle EN ISO 13857 platí:


Poznámka v zápatí upozorňuje v EN ISO 13857 u tabulek (s přesahem) na následující skutečnost.

  • Konstrukce nižší než jeden metr se neuvažují, protože ty přístupu brání nedostatečně.
  • Konstrukce nižší než 1,4 m by neměly být používány bez doplňkových ochranných opatření

Závěr:


Pokud je nutné počítat s tím, že kontinuální dopravníky se používají jako přístup k nebezpečnému místu, musí být toto místo zahrnuto do posouzení rizik. Zde musí být přijata doplňková opatření podle 3-stupňového plánu (musí být dodrženo pořadí)
1. Konstrukční
2. Technická
3. Informace pro uživatele

Jako opatření lze využít:
- kryt/ochranné ohrazení
- vstupní tunel
- světelné závory/mříže

To však závisí na konkrétní aplikaci. Musí být zaručen pracovní příkaz pro stroj.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?