Informace o normách

Existuje norma, ve které je uvedeno, jak vysoká smí být snížená rychlost např. transportních pásů, jestliže pás není zakrytý?

Bezpečná redukovaná rychlost a systémy kontinuálních dopravníků

V normě C EN 619 2002 pro systémy kontinuálních dopravníků jsou rychlosti uváděny pouze pro případ, že na dopravníku musí být přítomny osoby. Jedná se o:

kontinuální dopravníky pro spolujízdu:
výška chodby: transportní rychlost 0,3 m/s
0,3m nad podlahou: transportní rychlost 0,15 m/s
Plné zábradlí: transportní rychlost 0,5 m/s

Další údaje na téma bezpečné redukovaná rychlosti uvádí VDI 2854.
Zde je popsáno, jaké rychlosti jsou považovány za bezpečné,
aby člověk měl čas se vyhnout nebezpečné události.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?