Bezpečnostně technické vybavení

Na co je nutné dbát u bezpečnostních zařízení (skener, světelné závory atd.), která byla uvedena do oběhu před r. 2009 a dnes je máme na skladě? Je možné je kdykoli znovu použít?

Taková bezpečnostní zařízení, která byla poprvé uvedena na trh v EU, spadají do odpovědnosti provozovatele a tím jako všechny pracovní prostředky pod směrnici o používání pracovních prostředků zaměstnanci 2009/104/ES , v Německu vydanou jako Nařízení o bezpečnosti provozu. V § 10 odst. 1 nařízení o bezpečnosti provozu „Kontrola pracovních prostředků“ je uvedeno:

(1) Zaměstnavatel musí zajistit, aby pracovní prostředky, jejichž bezpečnost závisí na podmínkách montáže, byly po montáži a před prvním uvedením do provozu... zkontrolovány. Účelem kontroly je, přesvědčit se o řádné montáži a bezpečné funkci těchto pracovních prostředků. Kontrolu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

To znamená, že zařízení smíte znovu použít, avšak musíte se ujistit, že ještě odpovídá stavu techniky, bezpečně funguje a bylo řádně namontováno.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?